Objednat

„Hle, stojím přede dveřmi a tluču.
Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře,
vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“