Žalm 121

Řekla jsem si, že by se dal zhudebnit nějaký žalm, tak jsem otevřela Bibli na náhodné straně. Melodie na mě prakticky hned ‘sama’ vyskočila. Takže stačilo jen otevřít Bibli a zapsat akordy.

Jsem moc ráda, že díky této písni znám text žalmu 121 zpaměti. Hodí se mít neustále na paměti, že jediný, u koho má smysl hledat pomoc, je Hospodin a že on je s tou pomocí vždy nachystaný, protože nikdy nespí. Ani nedříme - tedy skutečně nespí, není o tom pochyb. Nespí, ale chrání, protože pro nás chce dobré věci.

„Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději.“ ‭‭Jeremiáš‬ ‭29:11‬ ‭B21‬‬

Autor písně - Lucie Koblásová Hudba: Lucie Koblásová
1 K horám své oči obracím - odkud se dočkám pomoci? 2 Má pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil! Ref. 3 On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme. 4 Jistěže nedříme ani nespí ten, kdo ochraňuje tě! 5 Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin v horku dá ti stín. 6 Neublíží ti slunce během dne, ani měsíc za nocí. Bridge 7 Hospodin tě ochrání před vším zlým,//: tvou duši ochrání.:// 8 Hospodin tebe ochrání, tvé vycházení i vcházení nyní, i navěky! nyní, i navěky! Copyright © Bible21
Fmaj a 1 K horám své oči obracím Fmaj a - odkud se dočkám pomoci? G F 2 Má pomoc od Hospodina přichází, G F jenž nebe i zemi učinil! C G F d Ref. 3 On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme. C G F 4 Jistěže nedříme ani nespí ten, kdo ochraňuje tě! 5 Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin v horku dá ti stín. 6 Neublíží ti slunce během dne, ani měsíc za nocí. Ref. Protože ... Bridge C G a (2.G 3.F ,...d, e, a) 7 Hospodin tě ochrání před vším zlým,//: tvou duši ochrání.:// 8 Hospodin tebe ochrání, tvé vycházení i vcházení nyní, i navěky! nyní, i navěky! Copyright © Bible21

Obsah CD

1 Pozvánka ke Králi [05:17] Text  / Akordy  / Slovo autora
2 Žalm 121 [04:47] Text  / Video  / Akordy  / Slovo autora
3 Kudy kam [04:55] Text  / Akordy  / Slovo autora
4 Víc Tě znát [04:32] Text  / Akordy  / Slovo autora
5 On je můj Pán [03:50] Text  / Video  / Akordy  / Slovo autora
6 Tobě patřím, Ježíši [03:54] Text  / Akordy
7 Jen s Tebou [03:40] Text  / Akordy